HOMEStay in Karuizawa

Shinkaruizawa, Kyukaruizawa