HOMEThe former Mikasa Hotel

Shinkaruizawa, Kyukaruizawa